Soutěžní téma

Letošní ročník soutěže bude opět zaměřen na téma z oblasti marketingu.

Přesné zaměření tématu soutěže se dozvíte se zadáním prvního kola.

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa