Pravidla soutěže

Registrace

 • týmy se registrují do soutěže;
 • počet členů v týmu je 3 – 5 (všichni musí být ze stejného ročníku);
 • z jedné školy (bráno dle IZO) mohou být registrovány max. 3 týmy;
 • údaje uvedené v registračním formuláři musejí být pravdivé;
 • na základě registrace obdrží registrovaný tým přihlašovací údaje, které budou sloužit k získání zadání úkolu pro první kolo.

Obsah prvního kola

Zadání prvního kola bude zveřejněno 2. prosince 2019 v 11:00 po přihlášení na webových stránkách soutěže. Týmy si jej pak stáhnou pod příslušnou záložkou. Zadání úkolu bude v podobě případové studie, otázek a úkolů, které budou zpracovávat v relativně omezeném čase. Bude zadán rozsah zpracování a požadavky na odevzdávané podklady. Zbytek bude na vašem rozhodnutí.

Hodnocení prvního kola

Projekty budou hodnoceny odbornou komisí. Členové hodnotící komise z prvního kola nebudou součástí komise ve finále. Výsledky budou zveřejněny na webu soutěže, kde budou uvedeny postupující týmy.

Finále soutěže

 • do finále postupuje 10 nejlepších týmů

Průběh finále soutěže

 • V první den soutěže obdržíte zadání ve formě úkolu / případové studie. Na zpracování tématu budete mít 7 hodin.
 • K dispozici dostanete materiály potřebné pro zpracování + dostanete včas pokyny co si případně do finále přivézt.
 • Není povoleno používat vlastní zařízení.
 • Je na vás, jakým způsobem si rozvrhnete čas.
 • V průběhu zpracování není dovoleno konzultovat a komunikovat práci s okolím.
 • Po uplynutí sedmihodinového intervalu budou všechny zpracované podklady pro prezentaci odevzdány.
 • V druhý den soutěže bude prezentace výsledků projektu před odbornou komisí. V komisi budou zástupci Fakulty podnikatelské (pedagogové i studenti) a zástupce z praxe. Podklady odevzdané předchozí den budete mít při prezentaci k dispozici.
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa