Důležité termíny budou upřesněny

Budou upřesněny na podzim.

První kolo soutěže bývá standardně v listopadu/prosinci. Finálové kolo pak na konci ledna.

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa