Důležité otázky a odpovědi

Kdo se může zúčastnit soutěže?
Soutěže se může zúčastnit tým složený ze 3 až 5 studentů ze stejného ročníku střední školy.

Kolik týmů se může zúčastnit z jedné školy?
Počet týmů z jedné školy je omezen na maximálně 3.

Jak odevzdat projekt?
Stačí se jen přihlásit do systému a odevzdat/nahrát jediný soubor PDF.

Do kdy musí být projekty odevzdány?
Možnost odevzdání projektů zpracovaných v rámci prvního kola je nejpozději 11. 12. 2018 do 12:59 hod. Pokud budete mít projekt hotový dříve, nemusíte čekat až na poslední chvíli.

Jakým způsobem jsou projekty hodnoceny?
V první fázi jsou hodnoceny dodané podklady k projektům. Hodnotí se jak obsahová, tak formální stránka zpracování.

Kolik týmů postupuje do (druhého) finálového kola soutěže?
Do finále soutěže postupuje 10 nejlepších týmů z prvního kola.

Jak bude probíhat finálové kolo soutěže?
Druhé kolo soutěže bude probíhat od pátku 25. ledna od 8:00 do soboty 26. ledna 2019 v prostorách Fakulty podnikatelské. V sobotu by program neměl trvat déle než do 16:00. V pátek dopoledne si soutěžní týmy rozlosují učebny, kde budou v průběhu dne zpracovávat nově zadané úkoly. Na zpracování budou mít 7 hodin. Podklady potřebné pro zpracování, dostanou týmy od organizátorů k dispozici a případně budou moci dle pokynů přivézt vlastní. Nebude povoleno žádné vlastní zařízení. Jedním z úkolu bude i příprava pro následné prezentace na následující den. Druhý finálový den budou výsledky úkolů prezentovány.

Musíte mít pedagogického vedoucího?
Formálně pedagogický vedoucí není vyžadován a nikde registrován. Věříme však, že Vám Vaši pedagogové vytvoří vhodné podmínky pro přípravu projektů. Neznamená to však, že by měli pracovat za Vás – je to práce studentského týmu.

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa